Algunes reflexions sobre el conflicte Catalunya-Espanya. Per Antoni Castells

No seríem els primers en asseverar que el conflicte és inherent a la condició humana.

Vivim immersos en situacions conflictives no solament amb altres persones o institucions sinó amb nosaltres mateixos.

El conflicte, ens diuen, no és negatiu en sí mateix.

Fins i tot, pot ser una font de progrés i creixement.

Hi ha conflictes que veiem com a nous i conflictes que ens semblen eterns.

Hi ha conflictes que semblaven resolts i revifen, sobtadament, amb inesperada força.

Dijous vinent tornarem a escoltar, reflexionar i debatre

sobre un tema complex i polifacètic com ho són tots els conflictes.

Aquest, tots ho sabem, fa uns anys que passa per un moment crític.

Dia 4, a les 18 hores, a l’Auditori de La Mallola,

Algunes reflexions sobre el conflicte Catalunya-Espanya.

Per Antoni Castells