Aproximació personal a Arnau de Vilanova, Per Oriol Pi de Cabanyes.

Probablement, per a una majoria de catalans, Arnau de Vilanova, no representi gaire més que la seva vinculació, a partir dels telenotícies, a la ciutat de Lleida i al seu prestigiós hospital.

Aquest gran alquimista, -autodenominat “Arnaus ilerdensis”- metge de reis i de papes,
filòsof predicador de la reforma de l’església, ciutadà del món d’aquells temps, ha cridat l’atenció del professor Pi de Cabanyes i, de ben segur, també motivarà la nostra.

Dijous vinent, a les 18 hores,
a l’Auditori de La Mallola,

Aproximació personal a Arnau de Vilanova,
Per Oriol Pi de Cabanyes.