CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL: 21 de febrer de 2019

Amigues i amics de l’Aula Universitària:

És l’hora de fer l’Assemblea General!

Ja portem uns quants anys veient-nos cada setmana. Creiem que s’estan complint de forma adient els objectius fundacionals de la nostra Aula Universitària: dotar-nos d’un mitjà de formació permanent, proper, d’actualitat i de qualitat.

Els membres de l’actual Junta Directiva estem raonablement satisfets de la feina feta fins ara i estem enormement agraïts pel suport que rebem, tant quan es donen elogis per les activitats desenvolupades com quan s’aporten elements de crítica o suggeriments que permeten millorar les properes intervencions.

Cal, però, fer una revisió avaluadora de les activitats desenvolupades al llarg del darrer curs, donar comptes de la situació econòmica de l’Associació, ampliar la Junta Directiva i, el més important, plantejar i planificar propostes engrescadores pel futur immediat de la nostra Aula.

Us animem, doncs, en ocasió d’aquesta Convocatòria d’Assemblea General, a presentar-vos per tal de formar part o col·laborar amb la Junta Directiva de l’Aula Universitària. Hi ha feina per totes i tots els que vulguin participar. A més a més, s’ha d’anar pensant en una renovació de la Junta. La renovació, el canvi, sempre venen acompanyats de progrés i fortalesa per la institució.

Com es pot col·laborar?

De moltes formes. Es preveu constituir aquestes Comissions de treball:

1.- Comissió de Conferències: Elaborar programes. Buscar professorat…

2.- Comissió de Cursos i Seminaris: Planificar. Buscar professorat…

3.- Comissió de Viatges i Sortides culturals. Fer propostes. Planificar…

4.- Comissió Administrativa: Recollir, arxivar, actualitzar documents.

5.- Comissió de Comunicació: Redactar i editar documents propis de l’Aula.

6.- Comissió de Tresoreria i Representació: Administrar, Portar els comptes…

Es tracta, doncs, de veure en quina de les tasques hom creu poder participar!

Apa! Us esperem!

AUGGE. 30 de gener de 2019

Membres de l’actual Junta:                                     Vocals:

José Ramón García del Rio, President.                Pere Cano

Magda Gómez Faura, Vicepresidenta                    Julià Paricio

Frederic Piqué, Tresorer                                           José Luis Álvarez

Josep Lluís Barrasa, Secretari.                               Francesc Coma