” El drama d’Àfrica. “

Defensava Nelson Mandela el que

signaríem molts: “La pobresa no

és natural. La creen els homes.

I combatre la pobresa no és un

acte de caritat.

És qüestió de justícia”.

auríem de parlar més d’Âfrica: de la inacabable esclavitud,

dels diamants sangonosos, de les colònies rapinyaires,

de les indignes caceres d’elefants, de la malària,

de la SIDA… i de l’Èbola.

També de l’Êbola

Dijous vinent, a les 18 hores,

a l’auditori de la Residència La Mallola,

” El drama d’Àfrica. “

Per  Vicky Fumadó

(Hospital Sant Joan de Déu)