El motí de les dones, de 1918. La vaga de subsistències. per Soledad Bengoechea i Maria Cruz Santos Santos

Sortosament,  estem vivint unes dates glorioses per a les dones.

Elles i tots estan i estem decidits a que les dones ocupin l’espai just

que sempre han d’ocupar a la societat.

A la casa i al carrer, a l’espai privat i a l’espai públic.

Prou de silenciar i menystenir les seves intervencions!

Bé. Però, què va passar a Barcelona

aquell cru hivern del 1918?

I per què succeí tot allò?

I per què les dones?

Les respostes i més, el Dijous, dia 14,

a les 18 hores, a l’Auditori de La Mallola,

per les professores :

Soledad Bengoechea i

 Maria Cruz Santos Santos

 

” El motí de les dones, de 1918.

   La vaga de subsistències. “