La conquesta d’Amèrica. Llums i ombres. Conferència del Professor Antonio Espino.

Escrivia, entusiasmat el poeta Lope de Vega interpretant les gestes d’Hernán Cortés:

“Di a España triunfos y palmas con felicísimas guerras.

Al rey, infinitas tierras y a Dios, infinitas almas”.

I el premi Nobel, Octavio Paz:

“La Conquista fue una violación, no solamente en el sentido histórico, sino en la carne misma de las indias”.

Hem sentit i llegit darrerament declaracions i opinions que posen en solfa ensenyaments i, potser conviccions, que constituïen dogmes en el discurs oficial.

Dijous vinent, el catedràtic d’Història Moderna de la UAB

ens il·lustrarà sobre dades significatives de tot el que suposà la conquesta d’Amèrica.

Dia 7, a les 18 hores, a l’Auditori de La Mallola,

La conquesta d’Amèrica. Llums i ombres.

Conferència del Professor Antonio Espino.