L’habitatge a l’Àrea Metropolitana. Per Carme Trilla. Economista i experta en Polítiques d’habitatge

Qui no ha gaudit i ballat i cantat aquella cançó tan encisadora del Sisa:

“Oh! Benvinguts, passeu, passeu.

De les tristors en farem fum.

Que casa meva és casa vostra si és que hi ha cases d’algú!”

La Constitució diu en el seu article 47: “Tots els espanyols tenen dret a gaudir

d’un habitatge digne i adient”.

Tanmateix, tots sabem -nosaltres i, particularment, els joves i els nouvinguts-

com és de problemàtic, urgent i complex l’accés a l’habitatge.

Bombolles immobiliàries, crisi econòmica, insuficient implicació dels poders públics, especulació immobiliària, turisme massiu… Uf!

Alguna solució realista i esperançadora, si us plau!

Dijous en parlarem amb una experta!

Dia 31, dijous, a les 18 hores,

a l’Auditori de La Mallola,

L’habitatge a l’Àrea Metropolitana.

Per Carme Trilla. Economista i experta en Polítiques d’habitatge.