Que són els somnis, perquè somiem ? per Beatriz Salgado

Per raons de força major, el nostre apreciat actor Joan Pera, que ens havia de visitar aquest dijous 28 , ens demana ajornar al dijous 25 d’Abril, la seva presència en la nostra Aula.

Les seves  múltiples obligacions (pel·lícula i actes presencials) que se li han multiplicat en aquestes dates, l’obliguen a sol·licitar-nos dit ajornament. Cal reconèixer-li en aquest cas, la seva voluntat de compliment amb nosaltres, en el sentit que  fent un esforç podria venir a partir de les 19 hores, estimem que després d’un dia intens de treball, no se li pot demanar aquest oferiment.

Lamentem que no pugui estar amb nosaltres aquest dijous sobretot per l’expectativa que havia creat, però ens rescabalarem el 25 d’Abril.

Dit això, aquest dijous oferim una conferència sobre un tema que a tots ens sembla un gran misteri, que són els somnis, perquè somiem ?, perquè tenim

diferents persones  el mateix somni ? i els malsons què signifiquen ?, en què ens influeixen els mateixos ?, és bo somiar sempre ?, hi ha qui quan es desperta no els recorda i altres que agraeixen el despertar perquè el somni els causava una gran angoixa ?

La conferenciant ens introdueix en aquest apassionat món i ens avança:

” Els somnis ens ajuden a consolidar aprenentatges i trobar la solució a problemes.

A l’expressar pors i conflictes, ens permeten fer front als nostres bloquejos.

En aquesta conferència, ens aproparem a conèixer la fisiologia dels cicles

de la son per tal d’afavorir el  record dels nostres somnis.”

Tot això i molt més ens ho explicarà el proper dijous 28 a les 18h a

l’Auditori de la Residència La Mallola,

BEATRIZ SALGADO